سنگ مرمر

سنگ ساختمانی مرمر از جمله سنگ های آهکی دگرگون است. یعنی ابتدا سنگ های رسوبی آهکی تشکیل شده و سپس به مرور زمان دگرگون شده است و این تبدیل، به این علت است که ساختار اولیه اش تغییر یافته و سنگ آهک و دولومیت، دوباره متبلور شده و مرمر کریستالی تشکیل شده است.
 

سنگ مرمر در فضاي خارجي

در گذشتۀ نه چندان دور از سنگ مرمر بعضا در نمای ساختمانها استفاده شده است و همینطور در فضاهای مذهبی در قسمتهای خارجی کمی تا قسمتی به کار رفته است. بررسی این دو کاربرد در نماهای خارجی مشخص می نماید که سنگ مرمر بدرد فضای خارجی نمی خورد و بودن در معرض برف و باران، در محیط باز باعث می شود که مرمر دوام و استحکام خود را از دست بدهد و دچار هوازدگی شود.
 

سنگ مرمر در فضاي داخلي

بیشترین استفاده از سنگ ساختمانی مرمر در ایران در فضاهایی با کاربری مذهبی شده است. این مکان ها دارای مراجعه کننده زیاد و در تماس و لمس بالا می باشد. سنگ مرمر برای چنین فضاهایی امتحان خود را پس داده و این سنگ اصیل و زیبا هرچه قدر پا بخورد براق تر شده و ظاهرش خراب نمی شود و فقط کمی حالت چرمی پیدا می کند.

سنگ مرمر نور را از خود عبور می دهد و اتفاقی که می افتد این است که شما وقتی به سنگ ساختمانی مرمر نگاه می کنید، اجزاء و اشکالی را می بینید که مثلا ً در عمق 3 میلیمتری سنگ است و این موضوع به سنگ مرمر یک خاصیت نمایش 3 بعدی می دهد.

البته در معماری قدیم از این خاصیت رد شدن نور استفاده کرده و چنانچه می خواستند از ماده ای استفاده کنند که نور را رد کرده ولی جسم وضوح تصویری نداشته باشد از سنگ مرمر استفاده می کردند. در معماری جدید این استفاده به نوع دیگری شایع شده که چنانچه بخواهند فضایی را به صورت غیر مستقیم روشن کنند و در عین حال منبع نورانی زیبا باشد، از سنگ مرمر استفاده می کنند.

استفاده بسیار فراگیر و امروزی و مهم از سنگ مرمر چیدن سنگ مرمر به صورت بوک مچ (book match) می باشد که قبلا ً به آن اشاره شده است.

هزینه فرآوری سنگ مرمر از معدن تا کارخانه همگی بسیار زیاد است. به علت خرد بودن اکثر معادن مرمر سنگ می بایست با ظرافت و حساسیت خاصی برداشت شود، لذا قیمت تمام شده آن جزو گرانترین سنگ ساختمانی است. در نتیجه معمولاً از این سنگ ساختمانی در متراژ کم ولی با حساسیت و ظرافت و در جای خوب استفاده می شود.

تقریبا ً اکثر خریداران، این نوع از انواع سنگ را بصورت برّاق و صیقلی می پسندند که بسیار بجاست.