معرق سنگ

معرق از منظر لغت «اصولاً هر چیز رگه دار را گویند » ولی مفهوم آن در این نوع به خصوص از هنر، ایجاد نقش و طرح با کمک کنار هم قرار دادن رنگهای مختلف از یک جنس خاص (اعم از چوب، کاشی، سنگ و...) است. معرق سنگ با روش های مختلفی تولید می شود که عبارتند از:

1- موزائیک 2- معرق سنگ دستی (با کمک نوارهای برنزی) 3- معرق سنگ با استفاده از واترجت 4- معرق با استفاده از CNC

در زیر دو شیوه ای که امروزه بیشترین استفاده را برای تولید سنگ معرق دارد به مختصر توضیح می دهیم و جهت مطالعه متن کامل مقاله "معرق سنگ" می توانید اینجا کلیک کنید.
 

معرق سنگ با استفاده از واترجت

این روش تولید به شدت وابسته به تکنولوژی است. در این روش از ابتدا طرح مورد نظر به وسیله ی کامپیوتر طراحی و رنگ بندی می شود. پس از آن قطعات مختلف هر رنگ سنگ از نقشه اصلی جدا شده و نقشه ی اجرایی آن به زبان دستگاه واتر جت طراحی خواهد شد. در مرحله ی بعد قطعات مورد نظر به وسیله دستگاه واترجت با فشار آب بسیار زیاد بریده، آماده مونتاژ می شود. پس از آن قطعات بریده شده مطابق نقشه در کنار هم قرار داده شده، با روشهای گوناگون به وسیله چسب ثابت می شوند.
 

معرق با استفاده از CNC

در این روش ابتدا نقشه در کامپیوتر طراحی شده، فایلی مطابق با زبان دستگاه سی ان سی تولید شده و در دستگاه بارگذاری می شود. در این مرحله، دستگاه سی ان سی، سنگ زمینه را مطابق طرح اولیه به عمق مورد نظر حفر می کند (مرحله کف تراش). پس از این مرحله قطعه های سنگهای رنگی، مطابق نقشه اولیه و بر مبنای رنگ بندی طرح با روش های گوناگون (سی ان سی، واترجت، استفاده از سنگ دیواری) بریده شده، با چسب هم رنگ سنگها در محل مناسب که در مرحله کف تراش انجام شده قرار می گیرد.
 

مقایسه روشهای چهارگانه تولید معرق

از روشهای چهارگانه تولید معرق سنگ نمی توان روش موزاییک را با سه روش دیگر مقایسه کرد، چراکه هر چند محصول نهایی این روش طبق تعریف به عنوان معرق سنگ نامگذاری می شود اما از نظر ظاهر و جلوه ی نهایی با سه روش دیگر تفاوت دارد و مقایسه بین این روش و سه روش دیگر چندان منطقی به نظر نمی رسد.

پیش از مقایسه روش های نامبرده در تولید معرق لازم است پارامترهای کیفی این محصول مشخص شود تا بتوان مقایسه را بر مبنای این پارامترها انجام داد. این پارامترها عبارتند از:

1– استحکام / 2- دوام / 3- دقت معرق کاری / 4- دقت ابعادی / 5- ظرافت / 6- زیبایی / 7- به کارگیری انواع سنگ ها به منظور مطالعه پارامترهای مهم مقایسه روش های تولید معرق سنگ می توانید مقاله معرق سنگ را  مطالعه بفرمایید.