نویسنده : مهندس ناصر ترحمی

طراحی بهتر، ارزش بیشتر ( پارامترهای طراحی سنگ )

در این مقاله قصد دارین درباره اهمیت طراحی سنگ صحبت کنیم، در واقع هدف این مقاله بیان پارامترهای طراحی سنگ می باشد که باعث بالا رفتن ارزش طرح مورد نظر می شود و اینکه نباید هیچگاه کیفیت را فدای کمیت کرد. در زیر پارامترهای طراحی سنگ برای شما علاقمندان بیان شده است.
  • مطلوبیت

مهمترین هدف در تولید هر  محصول یا ایجاد هر بنایی نیل به شرایط مطلوب است . که این نخستین فاکتور از پارامترهای طراحی سنگ ساختمانی است. از آنجا که شرایط مطلوب در هر زمان و مکانی تعریف متفاوتی دارد ، فقط  می بایست شرایط و ایده آل های موجود در زمان و مکان را استخراج نماییم و به نسبت طول عمرمحصول ارائه شده،  آینده نگر و پیشرو باشیم و برطبق آن انتظاراتمان از محصول را  مشخص نموده تا به «مطلوبیت» برسیم. این  موضوع خشت اول هر حرکتی است و چنانچه این خشت کج گذاشته شود، نتیجه چیزی جز یک دیوار تا ثریا کج   نخواهد بود.
  • طراحی

پیشرفت سریع انسان در همه  زمینه های علوم و فن آوری انبوهی از اطلاعات و داشته ها را تولید نموده است که احاطه بر تمامی آنها امری غیرممکن است. نیاز به طراحی و داشتن برنامه  ای متناسب و همگام با این اطلاعات و شرایط؛ گام نخست و پیش نیاز هر کاری است .
طراح است که باید پ پارامترهای طراحی سنگ لازم را جمع کرده و روابط و کارکرد بین آنها را به بهترین شکل تنظیم نماید.
  • هــنر

نقش هنر به سبب ارتباط مستقیم آن با سلامت جسم و روح  هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد.
امروزه در تمامی محصولات و خدماتی که انسان به هر طریق با آنها مرتبط است، نقش هنر غیرقابل انکار است .در صنعت سنگ نیز این موضوع بسیار پررنگ بوده و یکی از پارامترهای طراحی سنگ ساختمانی می باشد. کمتر محصولی، بدون در نظر گرفتن نقش هنر تولید می شود. از قاشق و چنگال گرفته تا یک رستوران زیبا و مجلل، از یک اطلاعیه ساده گرفته تا یک نشریه  علمی، از یک کاشی 20در20 گرفته تا یک آپارتمان مسکونی، و... همه و همه توفیق هنری یک طرح را به نمایش می گذارند.
  • طرح و هنر در قالب سنگ

طراح می بایست هنر خود را به کار گیرد و با شناخت فضا و بنای مورد طراحی و نیز دانش سنگ و مسائل آن، مطلوبیت را به نحو کامل و جامع به محصول تزریق نماید.

به بیان تولستوی: «هنر یعنی بی نهایت در یک قاب».
مگر یک قاب هنری ماندگار از چه تشکیل شده است؟
قطعا ارزش آن به چوب، بوم و رنگ آن نیست.
  • هنر و زمان

آنچه به یک اثر هنری ، ارزش می بخشد روح هنری است که خالق اثر به آن می دمد. چنانچه بخواهیم یک ساختمان از جنبه طر احی سنگ آن نیز ماندگار شود، باید برای پارامترهای طراحی سنگ ساختمانی ارزشی بیش از مصالح به کار رفته قائل شویم.
  • جـزئیات

برای انتخاب سنگ باید به تمامی جنبه های آن شامل نوع سنگ ، نقش ، ابعاد، چیدمان، رنگ قالب ، ابزارو تراش ، ضخامت و بسیاری موارد دیگر از نگاه یک متخصص توجه نمود.
سپس تمامی این موارد باید درخدمت طراحی نهایی قرار گیرد تانتیجه مطلوب با جزییات کامل حاصل گردد.

برای انتخاب، نکات دیگری نیز باید لحاظ گردد:
بوم، اقلیم، فرم، فضای مورد استفاده (کاربری)،  ابعاد فضا و رعایت نسبتها، آرایش داخلی و خارجی، نور، سلیقه و روزآمدی، ماندگاری، سهولت اجرا، ... که ازدل این موارد جزئیات آن استخراج  می شود.


امید است که با تشخیص لزوم استفاده از متخصص طراح و مزایای فراوان آن در نیل به پیشتاز بودن، در خلق یک اثرماندگار موفق باشیم.
منبع : واحد علمی گروه مهندسی بازرگانی بهنگام